Category: ข่าวประชาสัมพันธ์รายวัน

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ Saraburi Sandbox ของสมาชิก SET ESG Experts Pool พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายป...

เกษตรสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เ...

เกษตรจังหวัดสระบุรี ต้อนรับทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท (ทีม ๑)

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗...

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒...

เกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี คณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 น...