การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

  • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) + เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 300/2566 วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบแปลนแก้ไขเพิ่มเติม อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
  • (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบแปลนแก้ไขเพิ่มเติม อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
  • แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด