วีดิทัศน์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

การเลี้ยงแมลงหางหนีบควบคุมหนอนศัตรูพืช