วีดิทัศน์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/25 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/25 อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี