เกษตรจังหวัดสระบุรี เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร “วังเลนเกษตรแฟร์” ทุ่งดอกไม้และสวนเกษตร

เกษตรจังหวัดสระบุรี เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร “วังเลนเกษตรแฟร์” ทุ่งดอกไม้และสวนเกษตร

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “วังเลนเกษตรแฟร์” ทุ่งดอกไม้และสวนเกษตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายโกสินทร์ แสงสวงค์ เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดสระบุรี ไว้ต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสระบุรี ในเทศกาลต่างๆ ณ วังเลนเกษตรแฟร์ บ้านวังเลนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

You may also like...