สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชและแมลง และบริการพันธุ์ผักแก่ประชาชน พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (ไผ่ต่ำ) หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ

You may also like...