องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการ ในการนี้ นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการบรรยายประโยชน์ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ หลังจากรับฟังบรรยายสรุป องคมนตรี และคณะได้เดินทางเยี่ยมชมสภาพพื้นที่การดำเนินงานโครงการ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการฯ

You may also like...