งานส่งเสริมการผลิตไม้ผล

งานส่งเสริมการผลิตไม้ผล


Database : ไม้ผล


เคล็ดไม่ลับ! ดูแล “ไม้ผล”

 1. ปลูกต้นไม้บังลม ลดความรุนแรงของลมหรือพายุก่อนถึงสวนไม้ผล
 2. ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มโปร่ง ไม่ต้านลม ไม้ผลอายุมากควรตัดทอนส่วนยอดให้ต่ำ รวมถึงโยงค้ำกิ่งและต้นป้องกันการฉีกหักและช่วยรับน้ำหนักผลผลิต
 3. ลดน้ำหนักต้นและกิ่งไม้ผล ด้วยการทยอยเก็บผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนฟื้นฟู “ไม้ผล” หลังประสบพายุฤดูร้อน/วาตภัย

 1. ตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหักหรือโค่นล้มออก
 2. ตัดแต่งกิ่งและยึดโยงลำต้นไม้ผลให้ตั้งตรง
 3. งดใช้เครื่องจักรกลในขณะที่ดินเปีบกชื้น
 4. ปาดดินโคลนออกจากบริเวณทรงพุ่มหลังดินแห้ง
 5. ขูด/ปาดดินโคลนทิ้ง เพื่อสร้างการถ่ายเทอากาศให้ดินเดิม
 6. พรวนดินเพิ่มออกซิเจนให้รากไม้ผลหลังดินแห้ง
 7. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ
 8. ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น

การจัดการสวน “ไม้ผล” ในฤดูแล้ง

 1. การจัดการให้น้ำ : ต้องคำนึงถึงการใช้น้ำที่ประหยัดที่สุด โดยให้น้ำในรัศมีที่เป็นทรงพุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนระบบให้น้ำเป็น “ระบบน้ำหยด” จะช่วยประหยัดน้ำมากกว่าการใช้สายยาง
 2. การจัดการบ่อน้ำ : ปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
 3. การป้องกันการระเหยของน้ำ : หาวัสดุคลุมผิวดินบริเวณโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม เช่น ใบไม้แห้ง ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว เพื่อชะลอการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลง
 4. การป้องกันไฟไหม้ : ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เพราะฤดูแล้งอาจเกิดปัญหาใบไม้แห้งติดไฟได้
 5. การกำจัดวัชพืช : ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมาก ไม่ควรกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้น
 6. การจัดแต่งกิ่ง : หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะใช้รดอาจทำให้ต้นโทรมถึงตายได้ จึงควรตัดแต่งกิ่งเพื่อช่วยลดการระเหยทางใบ และให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไป
 7. การป้องกันน้ำเค็ม : สวนไม้ผลที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเค็ม ควรกักน้ำจืดไว้ให้เพียงพอ และป้องกันน้ำเค็มรุกเข้ามาในสวน โดยหมั่นตรวจสอบระบบการส่งน้ำไม่ใช้มีน้ำรั่วไหล และกำจัดผักตบชวาหรือจอกแหน โดยนำมาคลุมดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ผลแทน

มาตรฐานสินค้าเกษตร “ไม้ผล”


ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม