สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาวสาลินี อยู่สุข

Data base งานเด่น
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

” คำถามยอดฮิต กับทะเบียนเกษตร “

” คำถามยอดฮิต กับทะเบียนเกษตร ตอนที่ 2 “

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2565 ตอนที่ 1

การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2565 ตอนที่ 2

แนะนำการใช้งาน Farmbook Application

แนวทางขับเคลื่อนงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2564