มะม่วงมันหนองแซง

มะม่วงมันหนองแซง

เลขที่คําขอ 63100247
ทะเบียนเลขที่ สช 64100164
วันที่ขึ้นทะเบียน 9 กันยายน 2563
ผูขอขึ้นทะเบียน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000


มะม่วงมันหนองแซงสระบุรี หมายถึง มะม่วงพันธุ์มันหนองแซง ที่มีผลทรงรีปลายมน แก้มผลอวบ ผิวเปลือกสีเขียวนวล มีลายเส้นเล็กละเอียดกระจายทั่วผล นิยมบริโภคดิบ โดยเมื่อแก่จัดจะมีรสมัน หวาน กรอบ ไม่มีรสเปรี้ยว ปลูกและผลิตครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อ.หนองแซง อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เสาไห้ และ อ.หนองแค


แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ มะม่วงมันหนองแซง


ดาวน์โหลดเอกสาร