เผือกหอมบ้านหมอ

เผือกหอมบ้านหมอ

เลขที่คําขอ 63100248
ทะเบียนเลขที่ สช 65100172
วันที่ขึ้นทะเบียน 9 กันยายน 2563
ผูขอขึ้นทะเบียน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000


เผือกหอมบ้านหมอ หมายถึง เผือกหอมชนิดหัวใหญ่ สายพันธุ์เผือกหอมเชียงใหม่หรือเผือกหอมพิจิตร เนื้อเผือกสีขาวอมม่วงอ่อน มีเส้นใยสีม่วงกระจายทั่วหัว เมื่อผ่านความร้อนเนื้อเผือกจะร่วนซุย และมีกลิ่นหอมกว่าเผือกหอมทั่วไป ปลูกและผลิตครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด และ อ.หนองโดน


แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ เผือกหอมบ้านหมอ


ดาวน์โหลดเอกสาร