สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ โดยนางสาวศิรดา อารักษ์วาณิช

DATA BASE งานเด่น
สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

ระบบการให้น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์….. ศพก. อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สวนอินทผลัมลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี

🍍งานแถลงข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดสวนทุเรียนภูเขาชะอม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 🍉

ออกแบบโลโก้ง่าย ๆ ด้วย Canva

App เกษตรดี ๆ ที่ควรมีติดเครื่อง

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรจังหวัดสระบุรี ใน 5 ปีข้างหน้า
ข้อมูลสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนมกราคม 2565

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2564