โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี​​ ดร. รุจีพัชร บุญจริง​ เกษตร​จังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน และนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี กล่าวต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ณ วัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ข่าวจาก แว่นนิวส์ไทม์ Click!

ข่าวจาก สนามข่าวท้องถิ่น Click!

ข่าวจาก แฉข่าวเด่น Click!

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์สุวัฒน์นิวส์ Click!

ข่าวจาก NAJA NEWS Click!

ข่าวจาก สยามรัฐ Click!

You may also like...