สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 020 : พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพร...