กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

กันยายน 2566 ฉบับที่ 041 : ติดตามครุภัณฑ์ เครื่องคัดข้าว และทำความสะอาดข้าว โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

วันที่ 21 กันยายน 2566 นาย...