เตือนการระบาด — > การเข้าทำลายของ “แมลงหวี่ขาว” ในพืช